İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yapım işlerinde uygulanacak artırımlı fiyat farkı hesaplamasına ilişkin düzenleme yapıldı

Kamu ihaleleri kapsamına giren yapım işlerinde uygulanacak artırımlı fiyat farkının hesaplanmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

“4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 7’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Mart 2023’ten önce söz konusu kanun uyarınca ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 28 Aralık 2023 itibarıyla devam eden sözleşmelere dair düzenleme yapıldı.

Buna göre, ilgili sözleşmenin bu yıl boyunca gerçekleştirilen kısımları için ihale dokümanında hesaplanan fiyat farkı, katsayı 1 olarak uygulanmak suretiyle artırımlı verilecek. Ancak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile ihaleye çıkılan yapım işlerinde bu katsayı ​​​​​​​1,15 olarak uygulanacak.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplamasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki değişimin yüzde 15’i oranında fiyat farkı verilecek.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmeyecek. Yüklenicinin 15 Şubat 2024’e kadar idareye yazılı başvurması halinde süre, 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilecek.

Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesinde Kamu İhale Kurumu yetkili kılındı ancak idarelerin bu kapsamdaki başvuruları bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılacak.

Yüklenicilerce tereddüt duyulan konularda öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye başvurulacak.

AA