İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Teknolojik seralarında ‘topraksıztarım’la yüzde 72 su tasarrufu

Su kaynaklarının yüzde 73’ü tarıma giden Türkiye’de sondönemde suyun daha verimli kullanıldığı topraksız tarım çözümleri ön planaçıkıyor. Alarko Tarım Grubu bünyesindeki Alsera Jeotermal Tarım’ın seralarındayüzde 72 su tasarrufu sağladıklarını ifade eden Alarko Tarım Grubu Genel MüdürüMelike Koçoğlu ‘’Topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine farklı bir ortamdayetiştirildiği bir tarım yöntemi. Üretim materyali olarak “cocopeat” yanihindistancevizi lifleri kullanıyoruz. Bu yöntemde suyun doğrudanbitkilere yönlendirilmesi yüzde 60 oranında su tasarrufu sağlıyor. Ayrıcagerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımı sayesinde kullandığımız su ve gübremiktarını ilave olarak yüzde 30 daha aşağı çekiyoruz. Bu sayede toplam yüzde72’ye varan su tasarrufuna ulaşıyoruz’’ diye konuştu.

İklim değişikliği ve su kaynaklarının yanlışkullanımı, su krizini dünyanın en önemli gündem maddelerinin başına taşıdı. Her geçenyıl bu krizin etkilerini daha çok hisseden ve su kaynaklarının yüzde 73’ütarıma giden Türkiye’de son dönemde suyun daha verimli kullanıldığı topraksıztarım çözümleri ön plana çıkıyor.

AlarkoTarım Grubu bünyesindeki Alsera Jeotermal Tarım şirketinin seralarında toplamyüzde 72 su tasarrufuna ulaştıklarını ifade eden Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, ‘’Topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine farklıbir ortamda yetiştirildiği bir tarım yöntemi. Üretim materyali olarak“cocopeat” yani hindistancevizi lifleri kullanıyoruz. Bu yöntem, köklere dahaiyi hava ve besin sağlayarak bitki gelişimini hızlandırıyor. Geleneksel tarımda toprak nemini korumak amacıyla dahafazla su kullanılır. Topraksız tarım yöntemleriyle suyun doğrudan bitkilereyönlendirilmesi ve suyun daha verimli kullanılması su tasarrufunu sağlar. Topraksıztarımla, geleneksel tarıma göre yaklaşık yüzde 60 daha az su kullanımıyla aynımiktarda ürün elde edilebiliyor” dedi. Gerçekleştirdikleri teknolojiyatırımı sayesinde sulamada kullanılan kaynağın geri dönüşümünü sağladıklarınıve kaynak verimliliğini daha üst seviyelere ulaştırdıklarını belirten MelikeKoçoğlu, bitkilerin drenaj olarak geri verdiği suyu tekrar sulama vebitkiyi besleme amaçlı kullandıklarını, bu sayede su ve gübre sarfında ilaveyüzde 30 tasarruf sağladıklarını ve toplam yüzde 72’ye varan oranda bir kaynaktasarrufuna ulaştıklarını vurguladı.

Yağmur suyuna yatırım

Melike Koçoğlu,yağmur sularının toplanarak su rezervi olarak kullanımı için yatırımlarının devamettiğini söyledi. Melike Koçoğlu ‘’Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizinsahip olduğu su kaynaklarının sınırlı oluşu ve suya olan talepte artışınyanında küresel ısınma ile artması beklenen olumsuzluklar sahip olduğumuz sukaynaklarının daha randımanlı kullanımını zorunlu kılıyor. Seralarımızda yağmursularının depolanıp kullanılabilmesi için yatırım planlarımız mevcut. Yağmursuyu toplama sistemiyle seralarımızda su kullanımını daha da azaltacağız’’ diyekonuştu.

Rakamlarlasu karnesi

Konvansiyoneltarımda kullanılan 44 milyar metreküp suyun yaklaşık yüzde 60’ı yanlış sulamayöntemleri nedeniyle boşa akıyor. Yani tarımda yaklaşık 25 milyar metreküp suyuisraf ediyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yılülkemizde bir yılda kişi başına düşen su miktarı bin 294 metreküp olarakkaydedildi. Bir ülkenin su zengini olarak nitelendirilebilmesi için bu oranınbin 700 metreküpten büyük olması gerekiyor.