İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ŞİRKETLER DEĞİŞİME VE YENİLİKLERE UYUM SAĞLARSA BÜYÜK FIRSATLAR ELDE EDEBİLİR!

Zorlu 2023 yılından sonra şirketler için 2024 yılı yeni fırsatlar yaratabilir. Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu ve aile şirketleri danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, “2024 yılında şirket liderlerinin ajandasında yer alacak değişime uyum, yapay zeka, yeni teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi konular şirketlerin gelecekte başarılı olmaları için önemli bir rol oynayacak” dedi.

Sönmez, 2024 yılının şirketler için zorlu bir yıl olacağını belirterek, “Küresel ekonominin yavaşlaması, jeopolitik belirsizlikler ve iklim değişikliği gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Küresel bir araştırmaya göre CEO’ların yüzde 70’i bu yıl büyümeyi neredeyse imkansız kabul ediyor. Ancak, bu zorlukların yanı sıra, şirketler için yeni fırsatlar davar. Örneğin, yapay zeka ve yeni teknolojiler, şirketlere rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahip.” ifadelerine yer verdi.

Değişime uyum

Sönmez “Dünyanın yıkıcı gelişmelere gebe olduğu 2024yılında, şirketler değişime uyum sağlayabilmeli ve yeni fırsatlarıyakalayabilmeli” diyerek yaklaşan en önemli trendin esneklik ve adaptasyonolduğunun altını çizen Dr. Yılmaz Sönmez’in listesinin ilk sırasında değişimeuyum var. Sönmez’e göre “şirketler, çevik, dayanıklı ve esnek bir yapıyasahip olmalı, jeo-politik arka plana sahip tedarik zinciri kesintileriniönceden tahmin edebilmeli ve çalışanlarına değişime uyum sağlama becerilerikazandırmalı”.

Yapay zeka ve yeni teknolojiler

Dr. Yılmaz Sönmez’e göre şirket liderleri yapay zekayırakip değil, işbirliği yapılması gereken bir “değer alanı” olarak görmeli:

Şirketler üretken yapay zeka sayesinde daha fazlaverimliliğe odaklanmalı. Bu doğrultuda, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşteriihtiyaçlarını daha iyi karşılamalı. Nitekim, küresel bir araştırmayagöre 2024 yılında CEO’ların yüzde 70’i üretken yapay zekadan daha fazlafaydalanmayı tasarlıyor”.

Çalışan deneyimi

Gallup’un son araştırmasına göre dünya üzerinde çalışanbağlılığı yeniden artış eğiliminde olup, bu sevindirici bir haber olarakkayıtlara geçse de, şirket liderleri 2024’te çalışan bağlılığını ve dahası yeniyetenekleri cezbetmeyi düşünmeye devam etmek zorunda. Dr. Yılmaz Sönmez’e göre şirketliderleri, çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışanları dinlemeli, kritikatamalarda önce şirket içi seçenekleri değerlendirmeli ve onlara gelişimfırsatları sunmalı.

Bunun için Ofis 3.0 felsefesi benimsenmeli ve esnekçalışma grupları oluşturulmalı” diyen Dr. Sönmez, “Fortune 500şirketlerinden CHRO’lar arasında yapılan bir araştırma, 10 kişiden sekizininönümüzdeki 12 ay içinde uzaktan çalışma esnekliğini azaltma planının olmadığınıortaya çıkardı” ifadelerine başvuruyor.

Orta düzey yöneticiler

Dr. Yılmaz Sönmez’in ajandasında yer alan başlıklardanbiri de orta düzey yöneticiler. Ona göre 2024 yılı orta düzey yöneticilerin“yıldız gibi parladığı” bir yıl olacak. Üretimden pazarlamaya, satıştan insankaynaklarına birçok orta düzey yönetici mevcut şirketlerinde “tamam mı devammı?” derken, cazip tekliflerle karşılaşacaklar. Bu nedenle, şirket liderleriorta düzey yöneticilerine özel ilgi göstermeli ve onları “büyüme lideri” olarakkabul etmeli.

Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği ve diğer çevresel sorunlar, 2024yılında da şirket liderlerinin ajandasında önemli bir yer kaplayacak. Dr.Yılmaz Sönmez, “Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi artık gelecekdeğil, şimdinin sorunu ve şirketler, çevresel etkilerini azaltmak vesürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha yetkin adımlar atmalı, enerjigeçiş paradigmasını tamamlamalı” diye durumu özetliyor.

Stratejik planlama

Stratejik planlama 2024’te şirketlerin takımçantalarındaki en önemli aletlerden biri olacak. Dr. Sönmez şöyle diyor: “Şirketler,değişen koşullara göre stratejilerini güncellemeli ve yeni fırsatları yakalamakiçin hazırlıklı olmalıdır. Şirketler, güçlü bir stratejik planlama sürecinesahip olmalı ve bu süreci düzenli olarak gözden geçirmelidir. Şirketlerin 2024yılında mutlaka bağımsız profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasıgerekiyor”.

Etkin Liderlik

2024 yılında şirket liderlerinin aynayı biraz dakendilerine çevirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda etkili liderlik, şirketlerin başarılıolması için artık bir seçenek değil, gereklilik konumunda.

Dr. Yılmaz Sönmez sözlerine şöyle son veriyor: “Şirketliderleri, çalışanlara ilham vermeli, değişimi yönetebilmeli ve şirketindeğerlerini temsil etmeli. Bunun için şirketin aklındaki ve kalbindeki asılcevheri keşfederek öne çıkartmalı”.