İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“MURİS MUVAZAASI SONRASI ÖDENEN TAPU HARCININ İADESİ MÜMKÜN MÜ?”

Türkiye’de miras davaları yıllardır artarak devam ediyor. Hem miras davalarında hem de gayrimenkul alım satım işlemlerinde belirli harçlar ödeniyor. Ancak bazı durumlarda bu harçların iade edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akalp Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Ahmet Volkan Akalp, “Miras bırakan vefat etmeden evvel, taşınır ya da taşınmaz hak ve alacaklarını, mirasçılarından birine ya da bir kısmına diğer mirasçılarından kayıracak şekilde, satış ve devir işlemi yapabiliyor. Hukuk dilinde Muris Muvazaası olarak nitelendirilen bu durumda, diğer mirasçılar ancak muris vefat ettikten sonra açacakları davalar ile bu satış işlemlerini iptal edebiliyor. Bu iptal sonrası da ödenen harçlar iade oluyor.” dedi.

Miras davaları ve gayrimenkul alım satım işlemlerinde, hukuki karmaşıklıklar ortaya çıkabiliyor. Bu süreçte, satış işlemlerinin hukuki geçerliliği ve bu işlemler sonucunda ödenen harçların akıbeti de önem kazanıyor. Gayrimenkul satışlarında ödenen tapu harçlarının, alıcı ve satıcılar arasında yüzde 2 oranında paylaştırıldığını vurgulayan Akalp Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Ahmet Volkan Akalp, bazı durumlarda muris muvazaası olarak adlandırılan ve hukuki olarak geçersiz sayılan satış işlemleriyle karşılaşıldığını aktardı.

Tapu Harcının İadesi Nasıl Oluyor?

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Akalp, şunları söyledi: “Miras bırakan vefat etmeden evvel, taşınır ya da taşınmaz hak ve alacaklarını, mirasçılarından birine ya da bir kısmına diğer mirasçılarından kayıracak şekilde, satış ve devir işlemi yapabiliyor. Hukuk dilinde Muris Muvazaası olarak nitelendirilen bu durumda, diğer mirasçılar ancak muris vefat ettikten sonra açacakları davalar ile bu satış işlemlerini iptal edebiliyor. Bir gayrimenkulün maliki diğer mirasçılarını mirastan yoksun bırakmak amacıyla gayrimenkulü bir mirasçısına satmışsa ve bu satış hukuk mahkemesince muvazaa olarak nitelendirilip, geçersiz sayılmışsa, bu satış işlemi sırasında ödenen tapu harcı düzeltme işlemi ile yükümlüye iade ediliyor. Yükümlü muris vefat ettiğinden bu harç mirasa dahil oluyor ve mirasçılara hak olarak dönüyor. Çünkü vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturan vergiyi doğuran olay başlangıcından itibaren geçersiz sayılmıştır.”