İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İŞ DÜNYASININ YEREL SEÇİM SONRASI “EKONOMİK BAHAR” BEKLENTİSİ

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için gün sayarken, iş dünyası da gözünü seçim sonrası girilmesi beklenen “uzun seçimsiz koridora” dikmiş durumda. 130’dan fazla ülkede operasyon yürüten İstanbul merkezli bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS Global tarafından Türkiye’nin önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinde 211 iş insanıyla gerçekleştirilen araştırma, iş dünyasının seçim sonrası ekonomiden beklentilerine odaklanıyor.

İş Dünyası Büyükşehirlerde Değişiklik Beklemiyor

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin sahibi ya da yöneticisi olan katılımcıların 3’te 2’si(%65,9) 31 Mart yerel seçimlerinde büyük şehirlerde yönetim değişikliği beklemediğini ifade ederken, dörtte birlik kısmı ise (%25,6) böyle bir değişikliği beklediğini söylüyor. Kararsızların oranı ise %8,5 ile sınırlı kalıyor.

Diğeryandan, iş dünyası temsilcilerinin yine 3’te 2’si (%65,4) seçim sonrasıyatırımlarının bulunduğu şehrin daha yatırım, sanayi ve ticaret dostu bir şehirolacağını düşünmediğini belirtiyor.

31 MartSonrası Kemerler Sıkılacak

Araştırmakapsamında katılımcıların %46’sı 31 Mart seçimlerinden hemen sonraki periyottaTürkiye ekonomisi için her şeyin daha kötü olacağını düşünürken, iyimserlerinoranı ise %17,1 olarak öne çıkıyor. Her 3 iş dünyası temsilcisinden biri ise“her şey aynı kalır” diyor.

İyimserlerinkısa vadede beklediği düzelme göstergeleri; faizlerde dengelenme (%86,1),finansmana erişimin kolaylaşması (%50), daha akılcı teşvikler (%47,2) ve dahagüçlü bir iş yapma ortamı (%44,4) olarak öne çıkarken, yabancı yatırımcı artışıbekleyenler ise katılımcıların 3’te birini oluşturuyor. İstihdam artışıiyimserlerin en az atıf yaptıkları unsur (%16,7) olurken, depreme karşı dahadirençli kentler yine 5 iş dünyası temsilcisinin sadece 1’inin (%22,2)iyimserlik sebebi.

UfuktaYeni Vergiler ve Zamlar Var

Türkiyeekonomisi için kısa vadede iyimserlik beslemeyenlerin en çok vurgu yaptıklarınedenler ise yeni vergiler (%80,4), yeni zamlar (%74,2), kurt artışı (%73,2) veenflasyon artışı (%68) olarak kaydediliyor. Bu başlıkları; hukukun üstünlüğüile ilgili sorunlar (%61,9) takip ediyor. En az vurgu yapılan hususlar iseiktidar ya da muhalefet partilerinin kazanma senaryosu ve yerel seçimlerinekonomiyle ilgisinin olmaması.

10 İşİnsanından 6’sı Sektörü ve İşi Adına Ümitsiz

Araştırmayakatılan iş insanlarının %63’ü 31 Mart seçimleri sonrası sektörü ve işi adınaköklü bir değişiklik beklemediğini ve ümitli olmadığını söylerken, %37’si isedaha ümitvâr.

Diğeryandan, iş insanlarının önümüzdeki dönemde en çok zorlanmayı beklediğibaşlıklar ise enflasyon (%77,3), işçilik maliyetleri (%59,7), finansmana erişim(%48,3), Iç pazarda durgunluk (%48,3) ve finansman maliyetleri (%45,5) olaraköne çıkıyor. Zorlu gündem içerisinde en az vurgu yapılan başlıklar ise hedefpazarlarda jeo-politik tansiyon ve sınırda karbon vergisi olarak öne çıkıyor.

İşDünyası Seçim Sonrası Faizlerde Düşüş Beklemiyor

İş dünyasıtemsilcilerinin en çok gözünü diktiği gelişmelerden biri ise faiz oranı..Araştırmaya göre yaklaşık her 2 iş insanından birisi kısa vadede faizlerinartacağını (%48,3) söylerken, aynı kalır diyenlerin oranı da oldukça yakın(%46) seyrediyor. Bununla birlikte, faizlerde düşüş bekleyenlerin oranı ise%5,7’de kalıyor.

Temkinli Bekleyiş Yükseliyor

AGS Global’in artık gelenekselleşen B2B monitörü “İş DünyasıDuygu Barometresi” ise uzun süre sonra “temkinli bekleyişe devam” diyen işdünyası temsilcilerinin açık ara üstünlüğüne işaret ediyor. Buna göre her 2 işdünyası temsilcisinden biri seçim sonrası “temkinli bekleyişe devam” derken,“fırsatlar için tetikte” diyenler ise%37 ile onları takip ediyor.

Araştırma sonuçlarını kamuoyu için değerlendiren AGS GlobalKurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, hiçbirseçimin makro-ekonomik göstergelerden bağımsız okunamayacağını belirterek, “Türkiye 31 Mart seçimleriyle birlikte uzunbir siyasi tansiyon sürecini tamamlamış olacak. Bu, anlamlı bir süre Türkiye’yiherhangi bir seçim gündeminin beklememesi anlamına geliyor. Ancak, büyükşehirlerde yönetim değişikliği beklemeyen ve şehrinin daha yatırım dostu birçehreye bürüneceğini düşünmeyen iş dünyası aynı zamanda makro-ekonomikgöstergelerdeki kırılganlıklar nedeniyle bu konjonktürü yeterince iyimserliğetahvil edemese de karamsar bir havayla içe kapanmayı düşünmüyor. ‘Temkin’ enbaskın nosyon durumunda. Nitekim İş Dünyası Duygu Barometresi de buna işaretediyor” dedi.

Güler,“İş dünyası seçim sonrası için çok iyimser gözükmese de, seçimsiz birkonjonktürde ekonomik göstergelerin iyileşmesini temenni ediyor. Ancak, üzerindenseçim gölgesi kalkmış bir ekonomi yönetiminin başarı kaydedebileceğini düşünüyor.Bu nedenle, karar alıcılar ve ekonomi yönetimi, seçim sonuçlarından bağımsızolarak şimdiden 31 Mart sonrasına yönelik beklentileri “göstergelerin olumluyönde değişeceğine” ilişkin güçlü bir mesaj setiyle yönetmeye başlamalı vedoğru aksiyonlar almalı” diyerek sözlerinitamamladı.