İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hayat, Üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Hayat Holding’in çatısı altında hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Hayat, üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirketin “Hayata İyi Bakarız” yaklaşımını temel alan rapor, pandemi dönemi de dahil olmak üzere 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsıyor. 

Ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık, evcil hayvan bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molped, Molfix, Bebem Natural, Papia, Focus, Familia, Evony, Gleen, Sholk gibi 16 Türk markasını dünya çapında milyarlarca tüketiciyle buluşturan Hayat, yayımladığı üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nda; 889 bin MW saat yenilenebilir enerji kullanıldığı, yürüttükleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile yaklaşık 190 bin kişiye erişilerek fayda sağlandığı ve Hayat’ın Türkiye’deki Global Ar-Ge merkezinde 307 bilim insanı ile 100’den fazla patent başvurusunda bulunulduğu gibi çarpıcı veriler ön plana çıkıyor. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİMİZİ 4 ANA BAŞLIK ALTINDA ŞEKİLLENDİRDİK”

Raporda görüşlerine yer verilen Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, başta Türkiye olmak üzere bulundukları tüm pazarlarda işlerinin devamlılığı kadar, dünyanın da devamlılığı için çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Globalleşme operasyonlarımızı Afrika ve Asya odaklı gerçekleştiriyoruz. Gelecek 50 yılda dünya nüfus artışının yüzde 90’ı, çoğunluğunu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu bu iki kıtadan gelecek. İşte bu zorlu coğrafyalarda faaliyet gösterirken, iklim krizinin, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin toplumların refahını nasıl tehdit ettiğini çok daha net gözlemleyebiliyoruz. Bu farkındalıkla, insan yaşamını daha sağlıklı ve daha nitelikli hale getirmek için güçlü bir sorumluluk hissediyoruz. Bu doğrultuda, 2022 yılında sektör trendlerini ve Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı Küresel Riskler Raporu’ndaki gelecek risklerini göz önüne alarak, paydaşlarımızın da katılımı ile “Hayata İyi Bakarız” adlı sürdürülebilirlik manifestomuzu yayımladık. Önceliklerimizi 4 ana odağımız olan Yönetim, Gezegen, İnsan ve Toplum başlıkları altında belirleyerek sürdürülebilirlik modelimizi kurguladık.” M. Avni Kiğılı, Hayat’ın tüm süreçlerinde sürdürülebilirliğin anahtar bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Ekonomik olarak varlığımızı güçlendirirken, sorumluluk sahibi bir topluluk olarak çevresel ve sosyal etkilerimizi de insanlığın yararına olacak şekilde iyileştiriyoruz. Sağladığımız kurumsal ve toplumsal faydaların nesilden nesile aktarılabilmesi için odağımıza sürdürülebilirlik çalışmalarını koyuyoruz” dedi.

“İYİLİĞİ NESİLDEN NESİLE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Pandemi ve sonrasındaki süreçte ekonomik performanslarını artırarak iş dünyasındaki pozisyonlarını koruduklarını belirten Hayat Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı iş hedeflerini gerçekleştirirken toplumsal refahın gelişmesine katkıda bulunulması gerektiğini ifade etti. Özgür Kölükfakı, “Türkiye’den doğup küreselleşen bir Türk şirketi olarak üretim gücümüz, ileri teknoloji kullanımımız ve yenilikçi ürünlerimizle sektöre yön veriyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmanın yanı sıra memleketimize değer katmak konusundaki sorumluluğumuzun da farkındayız. Yatırımlarımız, sağladığımız istihdam ve ihracat performansımızla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şirketimiz için toplumsal ihtiyaçları esas alan konular hem bugünümüzün hem de geleceğimizin daimi önceliği. Toplumun 7’den 77’ye her kesimine dokunan markalarımız ile sorumluluğumuzun farkındayız ve önümüzdeki uzun yolculuğa hazırız. ‘Hayata İyi Bakarız’ teması üzerine dayandırdığımız sürdürülebilirlik vizyonumuza paralel olarak, iyiliğin nesilden nesile taşınabilmesi için uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir hedeflerle hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.

HAYAT, “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ”NİN İMZACISI 

Hayat’ın 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu; GRI Standartları’na (Global Reporting Initiative), Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı. “Hayata İyi Bakarız” yaklaşımını odağa alan ve faaliyet gösterdiği her alanda sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeyi önceliklendiren Hayat; üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (UN WEPs) ilişkin çalışmalarını da ortaya koyuyor. Hayat, Hayata İyi Bakarız yaklaşımı ile sürdürülebilirlik kavramının sadece bir iş modeli olarak değil, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.

“ORTAK AMACIMIZ TÜM EKOSİSTEMİ GÖZETMEK OLMALI”

Hayat Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, Hayat’ın öncelikli amacının tüm ekosistemi gözetmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Topluma karşı yükümlülüklerimizi sadece ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ve erişilebilir olmasıyla sınırlı görmüyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmanın yanı sıra topluma değer katmak da bizim için temel bir sorumluluk. Ürettiğimiz faydayı gezegenimizin en uzak köşelerine kadar ulaştırmak bizim için çok değerli. Bu hedefe giden yolda, öznesi insan ve çevre olan sosyal etki projeleri geliştiriyoruz. Projelerimizin bilinç ve farkındalık düzeyinde yukarı yönlü etkisini artırmak için “eğitim” ile destekliyoruz. Atılan her adımın, yaratılan her etkinin hepimizin ortak geleceğine bıraktığı bir iz var. Bu yüzden, bireyler ve kurumlar olarak ortak amacımız tüm ekosistemi gözetmek olmalı.” 

***Editöre Not: HAYAT 2022 3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NDAN BAŞLIKLAR

HAYAT’A İYİ BAKARIZ 

“Hayat’a İyi Bakarız” yaklaşımıyla risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak etik kurallara uygun hareket etmeyi ilke edinen Hayat, paydaşlarıyla her zaman etkileşim ve iletişim halinde olarak sektörün ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Pandemi ve sonrası dönemi içine alan Hayat 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Hayat markasının online platformlarda ortalama 1 milyon 100 bin müşteriye ulaştığı, müşteri memnuniyetinde ise 5 üzerinden 4,80 puan aldığı öne çıkıyor.  2022 raporunda çevre sosyal ve yönetişim performansını geliştirmek için yaptığı çalışmalarını paydaş görüşlerini de dikkate alarak belirlediği sürdürülebilirlik öncelikleri altında sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak anlatıyor.

GEZEGENE İYİ BAKARIZ 

“Gezegen’e İyi Bakarız” yaklaşımıyla gelecek nesillere yaşanabilir bir hayat bırakmak için hareket eden Hayat, doğal kaynakların sonsuz olmadığı gerçeğinden yola çıkarak tatlı su kaynaklarını koruyor ve daha temiz üretim yöntemlerini hayata geçiriyor. Üretimde kullanılan suyun yüzde 52’sini deniz suyundan elde eden Hayat, dünyadaki biyoçeşitliliği “Yaşam Kütüphanesi” olarak tanımlıyor. Üretim tesislerinde biyoçeşitliliği koruyan marka, ürünlerinin biyoayrışabilir olmasına özen gösteriyor ve doğal birleşimlerle üretimini gerçekleştiriyor. Üretim operasyonlarında sürdürülebilir uygulamalara öncelik veren marka, tüm global üretim tesislerinde “yerinde üret, yerinde tüket” yaklaşımıyla karbon ayak izini azaltarak yenilenebilir enerjideki üretim payını artırıyor. Bu kapsamda 889 bin MW saat yenilenebilir enerji üretimi (GES), 624.142 dolar değerinde çevre yatırımı ve 1.459 kişi*saat çevre eğitimi gibi sonuçlar da raporun göze çarpan çıktıları arasında yer alıyor.  

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında odağına enerji ve emisyon yönetimini aldıklarını ifade eden Hayat, raporda yönetim anlayışının temelini oluşturacak Enerji Politikası’nı hazırladıkları ve Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyonunu akredite olarak alan ilk Türk şirketi oldukları bilgisini paylaşıyor. 

İNSANA İYİ BAKARIZ 

“İnsana İyi Bakarız” yaklaşımının temeline eşitlik, adalet ve dürüstlük değerlerini yerleştiren Hayat, bu kapsamda eşitlikçi çalışma ortamları yaratıyor ve bu ortamları çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini koruyacak şekilde oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan şirket, çalışanlarının memnuniyetini sağlayacak kapsayıcı bir kurumsal kültürün yerleşmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu minvalde Hayat, söz konusu dönemde yüzde 79 çalışan bağlılığı, 9 farklı liderlik gelişim programı ve 6.319 kişi*saatlik çalışan gelişimi eğitimleri ile çalışanlarının profesyonel ve kişisel yeteneklerini arttırmalarına olanak sağladı. Ayrıca raporda, Global Ar-Ge Merkezi bünyesinde 118 araştırmacı, 16 doktora, 29 yüksek lisanslı ve 307 bilim insanı ile 100’den fazla patent başvurusu, 6 yeni patent ve 11 yeni tasarım elde edilerek inovasyon ve teknoloji alanındaki liderliğin sürdürüldüğü de vurgulanıyor. 

TOPLUMA İYİ BAKARIZ 

“Topluma İyi Bakarız” diyerek ulusal ve uluslararası alanda ödüllü toplumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Hayat; T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği iş birliği ile 2019 yılında Molfix Hayat Bağım Güvenli Bağlanma programını başlattı. Erken veya sağlıksız doğan bebeklerin hayata sevgiyle bağlanması, anne ve bebek arasındaki güvenli bağlanmanın sağlanması ve bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilen bu program kapsamında yapılan 284 adet ekipman bağışı ile marka 28 ildeki 32 hastaneye yönelik sağlık sektörüne önemli destekler sundu. Ayrıca, 155 binden fazla ebeveyn ve sağlık çalışanına ulaşılarak sağlık alanındaki etkileşim ve yardımlar arttırıldı, 160 bin dakikadan fazla güvenli bağlanma eğitimiyle de toplumsal fayda sağlandı. 

Diğer bir proje olan Molped Ped Kardeşliği ise 34.658 kadına 69.008 paket hijyen ürünü bağışı ile kadınların temel ihtiyaçlarına katkıda bulunurken Molped bağışı, Molped Kız Sözü Akademi ile gerçekleştirilen koçluk destekleri ve kişisel gelişim eğitimleri 100 kadının yaşamlarına olumlu etkiler bıraktı ve özgüven düzeylerinde yüzde 93’lük artışa neden oldu. Ayrıca kadınların iş hayatındaki motivasyonlarını yüzde 108 oranında artırdığı kanıtlanan proje, profesyonel başarılarına da büyük katkı sağladı.