İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Edirne ve Kırklareli’ndeki Çevre Dostu KOBİ’lere Yönelik Açılan Çağrının Başvuru Sürecinde  KOBİ’lere Teknik Destek

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilk kez kendileri için açılan “çevre dostu sınır ötesi işbirliği” proje teklif çağrısından yararlanmak isteyen Edirne ve Kırklareli’nde bulunan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgilendirme günü ve ortaklık forumu gerçekleştirilecek.

23 Ocak tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde Edirne ve Kırklareli KOBİ’lerine yönelik düzenlenecek “çevre dostu sınır ötesi işbirliği”çağrısına ilişkin bilgilendirme günü Avrupa Birliği Başkanlığı, KOSGEB ve Enerji Bakanlığı Yetkilileri katılımı ile gerçekleşecek. Avrupa Birliği Başkanlığı’nın dahil olduğu Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına ilişkin verilecek bilgilendirmenin ardından Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi ve Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Teklif Verme Çağrısı Kurallarının KOBİ’lere anlatılacağı bilgilendirme gününde ayrıca  KOBİ’lerin proje önerilerini sunacağı Programın ortak elektronik izleme sistemi (JeMS)’nin kullanım detayları da KOBİ’lerle paylaşılacak. Bilgilendirme gününde ayrıca yine Edirne ve Kırklareli’ni kapsayan Akdeniz Programının çağrı tanıtımının yanı sıra söz konusu çağrı ile sinerji sağlanabilecek diğer programlara ilişkin de bilgi verilecek.

Edirne ve Kırklareli’ndeki KOBİ’lerin Bulgar proje ortakları ile üretim, konaklama ve yemek hizmetleri, ulaşım ve depolama, bilgilendirme ve iletişim alanlarında projeler geliştirerek çağrıya başvurmalarının beklenmesi sebebiyle de 24 Ocak tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde Ortaklık Forumu gerçekleştirilecek. Ortaklık forumunda Türk ve Bulgar KOBİ’ler bir araya gelerek kendilerini tanıtacak, proje fikirlerini sunarak proje konularına dayalı ortaklıklar kurmak için yuvarlak masa toplantıları yapacaklar.

Söz konusu çağrı kapsamında KOBİ’ler, enerji verimliliği ve sera gazı salınımının azaltılmasının teşvik edilmesi konularının yanı sıra döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi konusunda da projeler sunabilecekler. Teklif çağrısında, proje başına ayrılacak bütçelerin 200.000 ile 400.000 Avro aralığında olması öngörülüyor. Çağrıya başvurabilmek için, mikro ölçekli bir işletmenin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki toplam net satış gelirlerinin 150.000 Avro; küçük ölçekli işletmelerin toplam net satış gelirlerinin 250.000 Avro ve orta ölçekli işletmelerin toplam net satış gelirlerinin de 350.000 Avro ve üstü olması şartı aranıyor. İşletmelerin 31.12.2020 tarihinden önce kurulmuş olması gerekiyor. Çağrı kapsamında ayrıca Edirne veya Kırklareli’nden bir KOBİ’nin Bulgaristan’ın Hasköy, Yanbolu ve Burgaz idari bölgelerinden aynı şartları sağlayan bir KOBİ ile proje geliştirerek çağrıya başvurması isteniyor. Ortak başına ise en az 50.000 Avro hibe tahsis edilmesi planlanıyor.

Belirlenen bütçe oranlarında sınırlı kalmak şartıyla, projelerin yatırım ve hizmet bileşenlerinden oluşması gerekiyor. Geliştirilecek projelerin 12 ile 24 ay arasında tamamlanması şartı aranıyor. Çağrının son başvuru tarihi 13 Mart 2024 olup bu süre içinde Edirne ve Kırklareli’nde çağrı ile ilgilenen ve katılmak isteyen KOBİ’lere yönelik çeşitli proje hazırlama eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumu düzenlenmesi öngörülüyor.

Teklif çağrısının toplam bütçesi 6.6 milyon Avro

Teklif çağrısının toplam bütçesi 6.6 milyon Avro olup, çağrı bütçesinin %70’lik kısmı olan 4.6 milyon Avro’nun enerji verimliliği ve sera gazı salınımının azaltılmasının teşvik edilmesi başlığı altında geliştirilecek projelere ayrılması planlanıyor. Bu başlık altında sunulacak her projede ayrıca %5 oranında enerji tasarrufu sağlanması şartı aranıyor. Söz konusu başlık altında geliştirilebilecek proje faaliyetlerinin bir kısmını oluşturan konular şunlardır:

 • İşletmenin sahibi olduğu ve üretimin gerçekleştiği binanın enerji verimli hale getirilmesi,
 • İç elektrik tesisatı ve dağıtım sistemlerinde, termal enerjinin dağıtım ve üretim sistemlerinde, ışıklandırma ekipmanlarında iyileştirmeler,
 • Enerji kayıplarının önüne geçmek için yeni materyaller ve ekipmanlar entegre edilmesi,
 • Sera gazları ve enerji tüketimine ilişkin verilerin değerlendirilmesine yönelik dijital çözümler,
 • Enerji sektöründe gerçek zamanlı bilgi ve uygulama sistemleri ve son kullanıcı uygulamaları geliştirilmesi,
 • Enerji verimliliği alanında çeşitli teşebbüslere yönelik ortak eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
 • Bina dış yüzeyine (ısı yalıtımı, pencere çerçeveleri/camlar, gölgelendirme sistemleri) müdahaleler,
 • Enerji yönetim sisteminin ISO 5001’e göre sertifikalandırılması vb.

Bütçenin kalan %30’luk kısmı olan yaklaşık 2 milyon Avro’nun ise döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi başlığı altında geliştirilecek projelere aktarılması hedefleniyor. Söz konusu başlık altında projelendirilebilecek konulardan bir kısmı ise şunlardır:

 • Dayanıklı ve geri dönüşüme uygun tüketim ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimine yönelik teknolojilerin temini,
 • Döngüsel ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi paylaşımı, metodoloji, yenilik merkezleri gibi altyapıların oluşturulması,
 • Yerel ürünlerin sürdürülebilirlik performansları, çevresel etkileri ve döngüsel potansiyellerine bağlı olarak ödüllendirilmesine yönelik bölgesel sertifikalandırma uygulamaları vb.

Proje teklif çağrısına ve detaylara ulaşmak için ziyaret ediniz:

Edirne ve Kırklareli’ndeki KOBİ’ler İçin Bir İlk: Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Proje Teklif Çağrısı Açıldı | Sınır Ötesi İşbirliği – AB Bakanlığı