İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Arçelik Global Kapsayıcılık Okulu 20 Ülkeden Katılımcı ile Başladı

Evrim Kuran Danışmanlık tarafından düzenlenen Arçelik DEI School eğitim programı 20 ülkeden katılımcı ile başladı.

Uluslararası ve yerli birçok şirkete ihtiyaçları doğrultusunda DEI programları düzenleyen Evrim Kuran Danışmanlık, Arçelik ile Arçelik’in faaliyet gösterdiği 20 ülkeden katılımcılarıyla “Arçelik DEI School” eğitimlerine başladı. Katılımcılar DEI Think Tank adı verilen, DEI çalışma gruplarından oluşuyor.

Küresel işgücünün son yıllarda daha da çeşitli hale gelmesiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda bu çeşitliliğin daha artacağı tahmin ediliyor. Kuruluşlar, küresel sahnede rekabetçi kalabilmek için cinsiyet, yaş, ırk/etnik köken, cinsel yönelim, din ve çeşitliliğin diğer boyutlarından bağımsız olarak çalışanlarının önemini artık fark etmiş durumdalar. Bu nedenle DEI (Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık) şirketlerin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor.

Demografik Çeşitliliği Yüksek Ekip

En fazla katılımcının Türkiye’den olduğu Arçelik DEI School programında farklı ülkelerden katılımcılar yer alıyor. Katılım sağlayan ülkeler arasında; Endonezya, Vietnam, Almanya, Pakistan, İspanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Hong Kong, Romanya, İspanya, Polonya, Filipinler, Güney Afrika, Tayland, Avusturya, Malezya, Tayvan, Singapur ve Bangladeş bulunuyor.

Arçelik DEI School katılımcı grubunun yaş ortalaması 37. Ekibin, en genç olanlarını 25, en yaşlı olanlarını ise 60 yaşındaki bireyler oluşturuyor. Katılımcıların %70’ini kadınlar oluştururken, % 37 oranında yönetici kademesindeki çalışanlar programa dahil oldu.

Tüm Yönleriyle “Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık”

Küreselleşen dünyanın, birbirinden çok farklı coğrafyalarında yaşayan, çok farklı kültürlere ve değerlere sahip insanları bir araya getirdiğine dikkat çeken Evrim Kuran Danışmanlık Kurucusu Evrim Kuran, “Bu da yepyeni bir çalışma kültürüne ihtiyaç oluşmasına sebep oluyor. Bunun sonucunda da özellikle son yıllarda çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık kavramları gündemimize yerleşti. Bu kavramlar, şirketlerin sürdürülebilirliği için önemle üzerinde durması gereken konuların başında geliyor.

İki ayda bir araya geleceğimiz Arçelik DEI School eğitimlerimizin müfredatında; Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Manzarası (Terminolojiyi Anlamak); Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Sağlamcılık; Yaş, Etnik Kimlik ve Sosyoekonomik Statü; Bilinçsiz Önyargılar-Unconscious Bias; DEI için İletişim Stratejileri ve Zor Zamanlarda DEI konu başlıkları yer alıyor” dedi.

Hedeflenen Nedir?

Evrim Kuran, Arçelik DEI School eğitimleri ile hedefledikleri öğrenme kazanımlarını şöyle sıraladı:

  • Çeşitlilik oluşturan yaş, etnik kimlik, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, sosyoekonomik statü gibi farklı karakteristik özelliklerin bireysel ve toplumsal karar verme üzerindeki etkilerini anlamak,
  • DEI’yi (Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık) tanımlamak ve bugünün toplumunda önemini açıklamak,
  • Sosyal/bilinçsiz önyargıları tanımlamak,
  • Farklı gruplarla etkili bir şekilde çalışma becerilerini göstermek,
  • Güç, ayrıcalık, ayrımcılık, önyargı, eşitlik ve adaletin Arçelik’te yerel ve küresel bağlamlarda fırsatları ve verimliliği nasıl etkileyebileceğini açıklamak,
  • Ülke özelinde DEI stratejileri geliştirmek ve bir yol haritası oluşturmak,
  • Yaş ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, sınıf ayrımcılığı, etnik ayrımcılık ve fiziksel/zihinsel dezavantajı bulunan bireylere karşı ayrımcılık gibi çeşitli ayrımcılık biçimleriyle mücadele etmek için araçları tanımak.

Arçelik DEI School eğitim programı Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında gerçekleşecek. Her derste case study, çeşitli ön okumalar, ödevler, ön izlemeler yapılacak.