İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Çağrısı Gençlere Yönelik Proje Fikirlerini Bekliyor

Türkiye’nin ilk kez dahil olduğu Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli programlarından olan Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının çağrısında gençleri hedefleyen proje fikirlerine ayrı bir bütçe ayrıldı.

281,4 milyon avro bütçeye sahip Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 2021-2027 döneminde açılan çağrıdan program kapsamında yer alan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’deki çağrı rehberinde belirtilen şartları sağlayan kamu idareleri, belediyeler, sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlar ve kar amacı güden kuruluşlar dahil olmak üzere dernek, vakıf, birlik, sivil toplum kuruluşları, KOBİ’ler ve benzeri özel kurumlar ile uluslararası kuruluşlar yararlanabilecek.

3 Öncelik Altında Hazırlanacak Proje Fikirlerine Gençlerin Dahil Edilmesi için Ayrı Bir Bütçe Ayrıldı

Program, 2021-2027 döneminde dikkat çekici bir yeniliğe imza atarak uygulanacak. Program, projelere gençlerin doğrudan katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Gençlerin katılımıyla yönetilen kurumların ya da gençlik alanında çalışan kuruluşların projelere dahil edilmesi fikri ile gençlerin proje yaratması ve yürütmesi konusunda harekete geçmelerinin sağlanması hedefleniyor. Bu alanda proje sunmak için iki temel kriterden birinin yerine getirilmesi bekleniyor: Proje başvurusunda bulunan kurumun  yönetim kadrosunda  18-30 yaş aralığındaki yöneticilerin çoğunluğu oluşturması veya ana misyonu gençlerin yararına çalışmak olan iki faydalanıcının ortaklık kurması.

Gençlik alanında sunulabilecek proje fikirleri ise 3 farklı öncelik altında hazırlanabilecek. Programın ilk önceliği KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesinin ve rekabetçiliğinin artırılması ve KOBİ’lerde istihdam yaratılması ve benzeri gibiözel hedefleriyle “daha rekabetçi ve daha akıllı bir Akdeniz”. İkinci öncelik enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyumun ve afet riski önleme ve dirençliliğin desteklenmesi, suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin desteklenmesi ve döngüsel bir ekonomiye geçişin desteklenmesi ve benzeri gibi alt başlıkları ile “daha yeşil, düşük karbonlu ve dirençli bir Akdeniz”. Üçüncü öncelik, sağlık hizmetlerine eşit erişimin sağlanması ve birinci basamak bakım dahil olmak üzere sağlık sistemlerinin dirençliliğinin pekiştirilmesi ve kurumsaldan aile ve topluluk bazlı bakıma geçişin teşvik edilmesi ve benzeri gibiözel hedefleriyle “daha sosyal ve kapsayıcı bir Akdeniz”. Söz konusu temalarda hazırlanacak projeler için proje başına en fazla toplam bütçe 3.000.000 Avro’dur. Ayrıca bu 3 öncelik altında hazırlanan ancak gençleri de içeren projelere ayrılacak proje başına en fazla toplam bütçe 1.200.000 Avro.

Bu kapsamda programa katılan diğer ülkeler Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus’un program alanına dahil olan bölgelerinde yer alankurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirilmesi bekleniyor. Programın ortaklık ilkesi kapsamında hazırlanacak projelerde en az 3 ülkenin yer alması  gerekmekte olup söz konusu ortaklıkların en az bir AB üyesi ülke ve en az bir AB üyesi olmayan ülke içermesi gerekmektedir. Bir projede aynı ülkeden en fazla 2 kurum yer alabilir. Avrupa Birliği’nin eş finansmanı ile hayata geçirilen Program kapsamında katılımcı kurumların %11 eş finansman katkısı eklemesi gerekmekte olup Türkiye’den katılım sağlayan kurumların eş-finansman katkısı ulusal bütçeden karşılanacak.

Çağrının son başvuru tarihi 28 Mart 2024 olup bu süre içinde çağrı ile ilgilenen kurum ve kuruluşlara yönelik çeşitli proje hazırlama eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumu düzenlenmesi öngörülüyor. Hazırlanacak projelerin 24 ile 36 ay sürmesi bekleniyor. 2021-2027 dönemi kapsamında 2024, 2025, 2026 tarihlerinde üç ayrı çağrıya daha çıkılacak.

Proje teklif çağrısına ve detaylara ulaşmak için ziyaret ediniz:

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Teklif Çağrısı Duyuruldu