İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2024 BEYAZ YAKALILAR KARAKARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan ve aynı zamanda6 Şubat depremleri ile yüzyılın felaketini yaşadığımız, son aylarında isesavaşın acı yüzünü gördüğümüz 2023’ü geride bırakıp 2024’e girmişken,Türkiye’deki şirketlerin bel kemiği niteliğindeki beyaz yakalıların yeni yılailişkin düşünce ve beklentileri bağımsız kamuoyu ve araştırma Şirketi AGS Global tarafından bir araştırmanın konusuna dönüştürüldü.

Araştırmaya göre 10 beyaz yakalıdan 6’sı dünyave Türkiye adına 2024’ün 2023’ü aratacağını söylerken, enflasyon ve hayatpahalılığı 2024’e de damgasını vurmaya devam edecek.

130 ülkede operasyon yürüten bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketiAGS Global tarafından 26-30 Aralık2023 tarihleri arasında online yöntemle gerçekleştirilen araştırma, beyazyakalıların 2024 yılından beklentilerini kadraja alıyor.

Beyaz Yakalılara Göre 2024, 2023’ü Aratacak

Türkiye’ninönde gelen holding ve kurumsal şirketlerinde profesyonel hayatını sürdüren 224 beyaz yakalının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; her 10katılımcıdan 6’sı (%60,7) 2024 yılından dünya ve Türkiye adına 2023 yılınakıyasla daha az ümitli olduğunu söylerken, yeni yıldan ümitli olanların oranıise %25.  

2024yılında beyaz yakalılara göre Türkiye’nin en büyük sorunları enflasyon ve hayatpahalılığı (%91,1) olacak.  Onu dahayüksek vergiler (%62,5) ve göçmenler (%55,4) izleyecek. Yeni salgınlar vesusuzluk ise en gerilerden geliyor. Nitelikli insan kaynağına erişim vebölgesel savaşlar diğer sorunlar olurken, susuzluk (%16,1) ve yeni salgınlar (%12,5)ise son sıralarda kendisine yer buluyor.

Enflasyonİçin 2026 Beklenmeli

Araştırmayagöre beyaz yakalıların yarısına yakını (%48,2) yerel seçimlerden sonra Türkiyeaçısından her şeyin daha kötü olacağını düşünürken, iyimserler ise oldukçaküçük bir kesim (%8,9) tarafından temsil ediliyor. %39,3’lük bir kesim ise uzunsayılabilecek bir süre seçim olmamasını Türkiye açısından olumlu bir süreçolarak kabul ediyor.

Diğeryandan, beyaz yakalıların %39,3’ü enflasyonun ivme kaybetmesi için2026 yılısonrasının beklenmesi gerektiğini düşünen karamsarlardan oluşurken, onu 2024üçüncü çeyrek (%19,6), 2024 son çeyrek (%17,9) ve 2025’in ikinci yarısı (%16,1)diyenler izliyor.

10 Beyaz Yakalıdan 4’ü Kariyeri Adına Ümitli,En Büyük Kabus Yetersiz Maaşlar

Araştırmanın ilginç çıktılarından biri ise beyaz yakalıların2024 yılında kariyerlerinden beklentilerine ilişkin. Buna göre %39,3’lük birkesim 2024 yılında kariyerlerinden ümitli olduğunu söylerken, onu kariyeriadına ümitsiz olanlar (%35,7) izliyor. 4 beyaz yakalıdan biri ise kariyerinin2024 yılındaki akıbeti hakkında kararsız olduğunu ifade ediyor.

Kariyerle ilgili en büyük üç endişe ise sırasıyla yetersizmaaş (%51,8), hedefsiz-motivasyonsuz kalmak (%46,4) ve yetersiz özlük hakları(%30,4) olarak sıralanıyor. İşten ayrılmak ve istediği firmaya geçememek ise%17,9’ar ile takipçi endişe kaynakları. En az vurgu yapılan husus iseyetkilerin azaltılması (%12,5).

Beyazların Cüzdanı 2024’te Gıda ve Sağlık İçin Aşınacak

Araştırmaya katılan beyaz yakalılara 2024’te en çok hangikalemler için bütçe ayıracakları sorulduğunda enflasyonist etki karşımızaçıkıyor. Buna göre beyazların %60,7’si gıdaya, %42,8’i sağlığa ve %41,1’i isekiraya daha çok harcayacağını söylerken diğer öne çıkan cevaplar ise ulaşım(%35,7), eğitim (%33,9), giyim-ayakkabı ve aksesuar (%30,4) ile tatil (%30,4).Beyazlar 2024’te en az kitap için bütçe ayıracak (%10,4).

Diğer yandan, “Beyazların 2024’e Bakışı” araştırmasına beyazyakalılar gelecek yıl en çok yatırım yapmak, spora başlamak, yeni bir hobiedinmek ve iş değiştirmeyi planlarken, favori yatırım araçları ise altın(%57,1) ve döviz (%53,6) olacak. Otomobil (%5,4) ve KKM (%1,8) ise portföydekendisine çok az yer bulacak.

Beyaz YakalılarınŞirketlerinin Yarısı Fırsatlar İçin Tetikte Olacak

Araştırma kapsamında birçoğu aynı zamanda şirketindeorta-üst seviye yönetici olan beyaz yakalılara  şirketlerinin 2024 yılındaki genel eğilimleride soruldu ve buna göre iş dünyası duygu barometresi %48,2 ile “fırsatlar için tetikte”yigösterdi. Onu iştahlı büyüme yanlıları (%25) ve temkinli bekleyişe devam(%16,1) diyenler izledi.

Araştırma sonuçlarını kamuoyu için değerlendiren AGS GlobalKurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, beyazyakalıların karamsar bakışının sürdüğünü belirterek, “2023’te Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladık. Bu yıl aynı zamandaderinleşen enflasyona, yüzyılın felaketi 6 Şubat depremlerine ve Ortadoğu’dakivahşete de tanıklık ettik.  Şirketlerimizinbeyni konumundaki beyaz yakalılar başta enflasyon olmak üzere bu zorlu yılınsonunda oldukça yorulmuş ve karamsar duruyor. Üstelik enflasyonun etkisiniyitireceği tarih konusunda da çok iyimser değiller. Yetersiz maaş endişelerinide düşündüğümüzde, bu durum onları başta altın ve döviz olmak üzere farklıyatırım araçlarına yönlendirecek gibi gözüküyor. Kariyer konusunda genel eğilimise birbirine yakın durumda. Finansal sıkılaşma eğiliminin süreceğinidüşündüğümüzde beyazların tüm toplum gibi canının bir süre daha sıkılacağıaçık. Ancak karar vericilere ve özel sektöre düşen, nitelikli beyin gücüneerişimin bu kadar zor olduğu dönemde bu cevheri küstürmemek ve başta maaş,özlük hakları ve aidiyeti besleyecek yaklaşımlarla sorunlarına kulak vermekolacaktır. Ancak bu sayede 2024’ün karamsar havasını bir nebze olsun dağıtabilmekmümkün” sözlerini kullandı.